Bước 1: Mở ứng dụng Geekgamer rồi click vào dấu 3 gạch bên trên dùng góc phải của ứng dụng.

Bước 2: chọn Device infomation

Bước 3: chọn Check type

Bước 4: chọn Trial verison

Bước 5: chọn phiên bản muốn update

Lưu ý: Khi update tuyệt đối không để Lingzha 2 pro mất nguồn, không tắt màn hình và không thoát ứng dụng.

Nếu anh em update lỗi thì vào bluetooth kiểm tra xem nếu hiển thị OTA thì tiến hành update lại theo các bước ở hình ảnh sau nhé.