Các bạn dùng iphone/ ipad lưu ý mở link này trên Safari

Ứng dụng Handjoy cho Android(Dành cho tất cả sản phẩm):

Tải Handjoy mới từ Appstore(Dành cho D3,K3,Nano. Không dành cho D4): (Mở trên Safari)

Tải Goplay Giao Diện Mới Phiên Bản 4.1.363 dành cho D4,D3,K3(không ai tải bản này): (Mở trên Safari)

Tải Goplay Phiên Bản mới 4.4.23(118) Dành Cho IOS HandJoy D3, D4, K5: (Mở trên Safari)

newest oldest most voted
Notify of
Tuananh
Guest
Tuananh

Tuanaang